Silvia Havelková (1974)
Vyštudovala cestovný ruch a pedagogiku.
S manželom Palim má dve deti - Minka (2002)
a Kajku (2004). Je zamestnankyňou Mesta
Trenčianske Teplice, od roku 2006 prispieva
do periodík. V súčasnosti pracuje
na projektoch
pre školákov a neprestáva písať pre deti
i dospelých. Vo vydavateľstve Ikar jej
po novele
 Stačí si (ne)želať  (2011) a románe
 Jedného pekného dňa  (2012) vyš
la v r. 2013 aj
rozprávková kniha s názvom Rozprávky z trávy

s nádhernými ilustráciami Mareka Mertinku.
Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 
[späť  Family Art Pages]
Copyright 11/2013 SH